Mėgsta medų meškinai 3 Mėgsta medų meškinai 1 Mėgsta medų meškinai 2 #5 Saldus pasiulymas

Privalomieji saugos ženklaiNaudoti apsauginį veido skydelį

Naudoti klausos apsaugines priemones

Būtina naudoti apsauginius akinius

Būtina dėvėti apsauginį šalmą

Būtina dėvėti kvėpavimo apsaugines priemones

Būtina naudoti respiratorių

Būtina prisisegti apsauginį pririšimą

Būtina mūvėti apsaugines pirštines

Būtina mūvėti apsaugines pirštines

Būtina vilkėti apsauginius drabužius

Būtina vilkėti darbinį chalatą

Bendrasis privalomasis ženklas