Mėgsta medų meškinai 3 Mėgsta medų meškinai 1 Mėgsta medų meškinai 2 #5 Saldus pasiulymas

Pavojingų medžiagųSprogstamosios medžiagos

Liepsnios dujos

Neliepsnios dujos

Toksiškos dujos

Liepsnieji skysčiai

Degios kietos medžiagos

Savaime užsidegančios medžiagos

Oksiduojančios medžiagos

Organiniai peroksidai

Infekcinės medžiagos

Ėdžios medžiagos

Kitos pavojingos medžiagos

Degios medžiagos

Aplinkai pavojinga