Mėgsta medų meškinai 3 Mėgsta medų meškinai 1 Mėgsta medų meškinai 2 #5 Saldus pasiulymas

Įspėjamieji saugos ženklaiĮspėjimas apie gaisro pavojų

Atsargiai sprogimo pavojus

Atsargiai toksiškos medžiagos

Atsargiai korozijos arba cheminio nudegimo pavojus

Radioaktyvioji medžiaga

Įspėjimas apie pakeltą krovinį

Vidaus transporto priemonės

Elektros srovės pavojus

Atsargiai gresiantis pavojus

Įspėjimas apie lazerio spindulius

Oksiduojančioji medžiaga

Nejonizuojančioji spinduliuotė

Įspėjimas apie kliūtį

Įspėjimas apie kritimo pavojų. Status kraštas

Atsargiai slidu. Slidžios grindys

Įspėjimas apie pavojų nukristi

Atsargiai anga grindyse. Duobė

Įspėjimas apie biologinį pavojų

Įspėjimas apie žemą temperatūrą

Kenksminga arba dirginančioji medžiaga

Įspėjimas apie karštą paviršių

Įspėjimas apie sprogią aplinką

Stiprus magnetinis laukas

Įžeminimas

Įspėjimas apie pavojų prispausti

Atsargiai gali suspausti